Posted by admin

Jakimi sposobami może być przeprowadzona wycena firmy

Na co i w jaki sposób się robi wycenę firmy
Dość często spotykaną praktyką w funkcjonowaniu wielu firm jest wykonanie ich dokładnej wyceny. Zrobić to można na kilka sposobów, spośród których najbardziej popularne są trzy, czyli porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z tych metod w zupełnie inny sposób podchodzi do kwestii wyceny i wykorzystuje inne wskaźniki, dlatego też w każdej sytuacji należy dobrać taką, która najlepiej się sprawdzi. Przy podejściu porównawczym ogólna wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o inne podmioty, które są podobnej wielkości i funkcjonują w podobnej branży. Z kolei wycena przedsiębiorstw majątkowa gromadzi wszystkie aktywa podmiotu, odejmuje od nich pasywa i ta różnica jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach najlepiej będzie się sprawdzać podejście dochodowe, w jakim wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w wielu różnych sytuacjach. Czasami o nie poproszą banki, robi się je również przy kupnie albo emitowaniu nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.