Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   

  1 września 2016r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

   

   

     

  Zimowa przerwa świąteczna

   

  23 - 31 grudnia 2016 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

   

   

     

  Ferie zimowe

   

  30 stycznia- 12 lutego 2017 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

   

   

     

  Wiosenna przerwa świąteczna

   

  13- 18 kwietnia 2017 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

   

   

     

  (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

   

   

     

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

   

  23 czerwca 2017 r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

   

   

     

  Ferie letnie

   

  24 czerwca-31 sierpnia 2017r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)    


  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  w Szkole Podstawowej w Ryczówku

  W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5. 10. 2010 r.o organizacji roku szkolnego, Dyrekcja SP w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w bieżącym roku szkolnym będą:  

 2. 31 października 2016 r.

  21 kwietnia 2017 r.

  2 maja 2017 r.

  16 czerwca 2017 r.

  W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze  Kalendarz zebrań z rodzicami uczniów

  Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku

  w I i II okresie nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017


  WRZESIEŃ
  14.09.2016r. - spotkanie organizacyjno - informacyjne rodziców z wychowawcami

  PAŹDZIERNIK
  26.10.2016r. - zebranie informacyjne „Dzień otwarty"- godz 15.00-17.00

  GRUDZIEŃ
  14.12.2016r. - zebranie informacyjne z wychowawcami.

  STYCZEŃ
  25.01.2017r. – zebranie śródroczne

  Marzec
  22.03.2017r. -zebranie informacyjne "Dzień otwarty" - godz.15.00-17.00

  Maj
  17.05.2017r. - zebranie informacyjne z wychowawcami